Utgivelser

Marguerite Duras:

Det materielle livet


Oversettelse: Silje Aanes Fagerlund

Omslag: Marianne Hurum

Design og sats: Johanne Hjorthol 


TransFe:r Forlag, 2019

Marguerite Duras:

Det er alt


Oversettelse: Silje Aanes Fagerlund

Etterord av Anne Helene Guddal

Design og sats: Johanne Hjorthol 


TransFe:r Forlag, 2016

Marguerite Duras:

Å skrive


Oversatt og med etterord av Silje Aanes Fagerlund

Design og sats: Johanne Hjorthol 


TransFe:r Forlag, 2014

Mellomrom II:

Omsetjaren Olav H. HaugeTransFe:r Forlag, 2009

Marcello Toninelli:

Dante: Den guddommelege komedie som teikneserie – Helvetet

Omsett av Bodil Moss


TransFe:r Forlag, 2007


Mellomrom: Tolv tekster om oversettelse


Tolv forfattere, oversettere og litteraturvitere bidrar med sine refleksjoner rundt litterær oversettelse.


Antologiens innhold spenner fra brev, via essays til akademiske artikler som alle tar utgangspunkt i oversettelsesproblematikk.TransFe:r Forlag, 2007

Copyright © TransFe:r Forlag AS 2019