Det materielle livet

DET MATERIELLE LIVET /

La Vie matérielle 


Fortalt til Jérôme Beaujour

Oversatt av Silje Aanes Fagerlund

TransFe:r Forlag, 2019


Det materielle livet består av en samling korte, personlige tekster som gir interessante innganger til å forstå bøkene hun skrev og veier hun tok i livet, samt hennes politiske engasjement. Boken plasserer seg mellom skjønnlitteraturen og essayistikken.


Da den utkom i Danmark i 1988, skrev forlaget: 


«Det materielle liv er hverken en dagbog eller en roman. Snarere en slags udstilling, et indvendigt kvindeligt museum med billeder af Marguerite Duras og hendes tid. Et kalejdoskop, der viser spændvidden af hendes person og forfatterskab».


Det materielle livet er tredje oversettelse av Marguerite Duras (1914-1996) utgitt av TransFe:r forlag.


I likhet med Å skrive (2014) og Det er alt (2016) tilhører denne boken den mer personlige og selvbiografiske delen av forfatterskapet, og også her vises det hvordan livet og kunsten er flettet sammen hos Duras.

 

La vie matérielle utkom i 1987 på Éditions P.O.L, og er ikke tidligere oversatt til norsk. Likevel har den satt avtrykk i den norske og skandinaviske litteraturen, enten via originalen eller den danske oversettelsen ved Uffe Harder.


Den er nevnt og sitert av forfattere som Hanne Ørstavik, Tomas Espedal, Olga Ravn, Pia Tafdrup, Josefine Klougart, Lea Marie Løppenthin, m.fl., og slik er den også med på å belyse og utdype forfatterskap vår egen litterære samtid. 

   OMTALER

«Marguerite Duras har med rette fått ein uomtvisteleg plass på klassikarparnasset. Og til liks med omsetjinga av Å skrive frå 2014 og Det er alt frå 2016 har omsetjar Silje Aanes Fagerlund gjort ein god jobb med å gi la Duras norsk kledning. Språket i original er nokså liketil, men der det kan ha bydd på utfordringar, som til dømes i val av tempus frå original til omsett tekst, utviser Fagerlund både smidigheit og tryggleik i korleis ho løyser det.»


Margunn Vikingstad, Tidsskriftet Mellom, 1-2020
«Mens jeg leser 'Det materielle livet', husker jeg hvorfor Duras er en forfatter jeg kommer tilbake til på nytt og på nytt. Tekstene er rommelige med spennvidde. De er private samtidig som de tar inn verden, som i denne med tittelen «Han som stengte av vannet», hvor en mann fra vannverket får beskjed om å skru av vannet hos en fattig familie.


«Han så at det var full sommer. Han visste at det var en svært varm sommer, for han opplevde den selv. Han så det halvannet år gamle barnet. Han hadde fått ordre om å stenge av vannet, og han gjorde det. Han overholdt arbeidsinstruksen; han stengte av vannet. Han etterlot kvinnen uten vann til å hverken å vaske barna med eller å gi dem drikke.


Samme kveld tok denne kvinnen og mannen hennes de to barna med seg og la seg på skinnene til TGV-toget.»


Hanne Ramsdal, NY TID, september 2019


«Name a current literary trend, and the French writer Marguerite Duras almost certainly got to it first — and took it further than anyone working today. The melding of memoir and artifice called autofiction; the fondness for fragments; the evasive, obliquely wounded female narrator; the excavations into trauma, addiction, maternity. All these preoccupations that feel so fresh, and of this moment — anything you’d find in a book by Renee Gladman, Rachel Cusk, Ben Lerner, Bhanu Kapil, Maggie Nelson — has a prototype somewhere in Duras’s work.


But still no one writes like Duras or sounds like her, because no one has lived as she did or knows what she knew. No one     endured what she had to — who among us could?»


New York Times, 21.11.2017

 

«Un kaléidoscope d'images et d'impressions, avec néanmoins un fil d'Ariane tout le long : une irrépressible révolte contre l'injustice sociale.»


«Et kaleidoskop av bilder og inntrykk, som likevel alle følger en rød tråd: et uavlatelig opprør mot sosial urettferdighet.» (oversatt av red.)


Lire, september 1987 (fransk litteraturmagasin)« Voici donc un livre qui n'a ni "commencement ni fin", qui n'a pas de "milieu". Un livre à mi-chemin de la fiction et du journal, du fragment et du moment, de la conversation et de la confession, un livre entre deux eaux, entre Duras et Beaujour, entre Duras et son temps, sa mémoire, sa vision du monde. Un livre à "l'écriture flottante" dont les textes vont se présenter comme autant de "seuils" pour pénétrer un peu de l'esprit de Duras. D'où ce sentiment intense d'intimité avec un écrivain et plus seulement une oeuvre, et cette impression d'être, avec tous ces fragments disparates, face à un puzzle dont la reconstitution aiderait à la résolution de l'énigme M. D. »


«Her er en altså en bok verken med begynnelse eller slutt, ei heller en midte. En bok midt imellom fiksjonen og dagboken, fragmentet og punktnedslaget, mellom dialogen og bekjennelsen, en bok mellom to leire, mellom Duras og Beaujour, mellom Duras og hennes tid, minner og syn på verden. En bok med «flytende skrift» der tekstene fremstår som innganger til å forstå Duras' vesen. Derav kommer den intense følelsen av intimitet med en forfatter og et forfatterskap, og dette inntrykket av å befinne seg, stilt ovenfor alle disse ulike fragmentene, i møte med et puslespill hvor sammenstillingen hjelper til å finne løsningen på gåten M.D.» (oversatt av red.)


Libération, 11. juni 1987

Silje Aanes Fagerlund. Foto: Siri Ekker Svendsen

Om utgivelsen:


Oversettelse: Silje Aanes Fagerlund (bildet)

     Foto: Siri Ekker Svendsen 

Omslag: Marianne Hurum – Oppdrift, Natt. 

     Foto av maleri: Jon Benjamin Tallerås

Design og sats: Johanne Hjorthol 

Språkkonsulent: Thomas Lundbo

Redaktør: Cathrine Strøm


Utgivelsesmåned og -år: Juli 2019

ISBN: 978-82-92635-05-6


Dette har skjedd:


14. september 2019:

Det materielle livet holder seg inne på Tronsmos bestselgerliste også denne uka og er stadig øverst på Audiaturbok.no


7. september 2019:

Det materielle livet helt oppe på andreplass på Tronsmos bestselgerliste denne uka og stadig øverst på Audiaturbok.no - sammen med så mange andre fine titler! Stor glede at boka finner fram til leserne!


1. september 2019:

Hanne Ramsdal har skrevet en usedvanlig vakker omtale av Silje Aanes Fagerlunds oversettelse av Det materielle livet i septemberutgaven av NY TID.


17. august 2019:

Det materielle livet er inne på Tronsmos Ti på topp-liste! Hurra!


Fredag 16. august 2019:

Vi inviterte til lansering av Det materielle livet av Marguerite Duras i Silje Aanes Fagerlunds oversettelse på bokhandel og antikvariat Cappelens forslag i Oslo. 


Det materielle livet kunne ikke fått en bedre start på ferden: Tusen takk til Hanne Ramsdal, Silje Aanes Fagerlund og Hans Petter Blad for en klok og engasjerende samtale om den ualminnelig modige, freidige, sosialt bevisste, kunstnerisk radikale og ustoppelige Marguerite Duras.Her er lenke til Facebook-arrangementet.