Det er alt

DET ER ALT

MARGUERITE DURAS

Oversatt av Silje Aanes Fagerlund


Marguerite Duras døde 3. mars 1996. Tre dager før avsluttet hun sin siste bok – Det er alt – en dagbok skrevet i dialog med Yann Andréa Steiner. I 2016 utgir TransFe:r Forlag boka for første gang i norsk oversettelse ved Silje Aanes Fagerlund og med etterord av Anne Helene Guddal.


Farvel. 


Farvel til ingen. Selv ikke til deg.
Det er over.
Ingenting finnes.
Siden må bli ferdig.
Kom nå.
Vi må dra.


Det er alt (C’est tout) er en dagbok fra de to siste leveårene til Marguerite Duras (1914-1996). Ettersom hun ikke lenger kan skrive selv, er teksten nedskrevet av den yngre partneren Yann Andréa Steiner. Teksten tar dels form av en dialog med ham, og dels som monologiske ytringer. Det er alt handler først og fremst om døden – den uunngåelige døden, den definitive slutten som nærmer seg. Men her også følelsesladde utsagn om kjærlighet, begjær, barndommen i Indokina og forfatterens mor – og, ikke minst, refleksjoner rundt livet som skrivende. Stilen er utpreget litterær, konsentrert og poetisk, med en tidvis skarp og narsissistisk tone, og boka skapte en viss polemikk i Frankrike da den utkom.


Det er alt er oversatt av Silje Aanes Fagerlund, og inneholder dessuten et etterord av poeten og essayisten Anne Helene Guddal – nylig Bragepris-nominert for diktsamlingen Døden og andre tiggere (Kolon forlag). Etterordet er en personlig og engasjert inngang til Det er alt, samtidig som den ser boka i lys av Duras’ øvrige forfatterskap. Design og sats er ved Johanne Hjorthol.


Dagboka er både poetisk og dramatisk i formen. Pauser i nedtegnelsene markeres med setningen Stillhet, og så, slik at man trekker pusten i lesningen, og blir oppmerksom på det hvite arket, papirkvaliteten og de korte setningene, det tomme som omgir dem, og illusjonen av stillhet. Dato- og stedsopplysninger forankrer teksten i verden og gir den sannhetsverdi og nærvær. Et liv avtegner seg, i tid og rom. Selve skrivesituasjonen setter merker i teksten: man kan ikke glemme at forfatteren skal dø, at dette er skrevet i visshet om døden, og i protest mot den. Men kanskje lot skriften henne også gå døden i møte?


(Fra Anne Helene Guddals etterord.)

DET ER ALT


TransFe:r 2016, 64 sider, trådheftet


Oversatt av Silje Aanes Fagerlund
Etterord av Anne Helene Guddal
Omslag og sats ved Johanne Hjorthol


ISBN: 978-82-92635-04-9
Status: Utkommet (22. des. 2016)
Pris: 100 kr


Bestill boka av forlaget, via Audiaturbok.no eller via din lokale bokhandel.

OMTALER


– «I «Det er alt» blir ringane slutta. Det er ei vond bok, ofte vakker, som skil seg frå andre bøker kanskje først og fremst fordi den lar alt kvile på røysta til den som døyr. Det einaste som er viktigare enn Duras’ røyst i boka, er stilla rundt den, rommet den blir gitt. «Det er alt» framsyner ei evne til å lytte, til å la den døyande eige si erfaring. Vakkert omsett til norsk, syner ho også ein av dei viktigaste verdiane til småforlaga, nemleg å romme dei litterære uttrykka og formene som finst – utanfor dei monumentale romanane.» Kristina Leganger Iversen, kommentar i Bokmagasinet, Klassekampen, 21. januar 2017.


– «Boka sirkler rundt døden med en livsappetitt som blir stadig mer desperat.» Fredrik Wandrup skriver fint om boka i Dagbladet, 31. desember 2016, og oppfordrer til å lese Duras i det nye året.


– «C’est tout n’est pas seulement le point final de l’oeuvre durassienne, c’est aussi tout Duras», skriver Antoine Vitek i «Marguerite Duras, C’est tout – il y a vingt ans déjà», Culturez-vous.com, 3. mars 2016


– «C’est tout Duras. Plus durassien que jamais bien que ne ressemblant à aucun autre, le dernier Duras est le livre d’amour et de mort de quelqu’un qui ne croit pourtant pas au paradis», Claire Devarrieux, Libération, 12. oktober 1995 (NB: Første utgave av C’est tout kom høsten 1995, mens den endelige versjonen utkom i 1999.)


– «Marguerite Duras sista bok ”Det är allt” är ett portalverk till samtida litteratur. Hennes extrema syn på författarrollen har numera normaliserats», skriver Kristoffer Leandoer i «När skrivandet liknar terrorism», SvD, 11. august 2013.

Bokhandler-lister:


Tronsmos Ti på topp: 1. plass (uke 7), 2. plass (uke 2, 4 og 5), 3. plass (uke 1 og 3), 4. plass (uke 6)


Audiatur-bokhandelen: 1. plass (uke 6), 2. plass (ukene 3-7)


Boksalongen, Bergen: Blant de ti mestselgende titlene i januar 2017.