Hjem

Det materielle livet

Av Marguerite Duras


Oversettelse: Silje Aanes Fagerlund

Omslag: Marianne Hurum – Natt, oppdrift

Design og sats: Johanne Hjorthol 

TransFe:r Forlag, 2019

Bøker av Marguerite Duras på TransFe:r Forlag

Oversatt av Silje Aanes Fagerlund


Alle våre bøker kan kjøpes/bestilles hos din lokale bokhandel eller via Audiaturbok.no

Copyright © TransFe:r Forlag AS 2019