Mellomrom II: Omsetjaren Olav H. Hauge

I tillegg til tekstar som tek for seg ulike sider ved omsetjingspraksisen til Hauge, finn du i Omsetjaren Olav H. Hauge ti omsetjingar som ikkje før har vore trykt i bokform. Forfattaren kjem dessutan sjølv til orde i samtala Eldrid Lunden hadde med han om omsetjing i 1984, som me er glade for å få trykka opp att.

mellomrom-ii-omslag
TransFe:r 2009, 272 sider, trådhefta m/klaffer.
Redigert av Cathrine Strøm og Aasne Vikøy
Omslag, sats og illustrasjoner ved Helene Kjelstrup Haug
ISBN: 978-82-92635-02-5
Status: På lager
Pris: 150 kr
Bestill boka av forlaget, via Audiaturbok.no eller via din lokale bokhandel.
Omsetjaren Olav H. Hauge er andre bok i «Mellomrom», TransFe:r sin serie av antologier om omsetjing.

Olav H. Hauge er av mange rekna for å vere ein av dei fremste omsetjarane her til lands. Omsetjingspraksisen hans står i nær samanheng med resten av diktinga, men fortener likevel eit særskilt blikk og ei større merksemd. TransFe:r forlag i Bergen er difor glade for å kunne presentera antologien Omsetjaren Olav H. Hauge, som inneheld nitten tekstbidrag til ei betre forståing av denne sida av Hauge sin forfattarskap.

Olav H. Hauge omsette omlag tre hundre dikt frå fransk, tysk og engelsk som kom på trykk i seks ulike, eigne samlingar. Hauge var ein sjølvlært omsetjar av både klassisk og samtidig dikting med eit stort spenn i stil og tone. Ikkje berre utfordra han seg sjølv og si eiga dikting gjennom dette arbeidet, men han skapte òg eit særeige og kresent utval som medvirka til å opna opp for fleire sider av modernismen i norsk litteratur.

I tillegg til tekstar som tek for seg ulike sider ved omsetjingspraksisen til Hauge, finn du i Omsetjaren Olav H. Hauge ti omsetjingar som ikkje før har vore trykt i bokform. Forfattaren kjem dessutan sjølv til orde i samtala Eldrid Lunden hadde med han om omsetjing i 1984, som me er glade for å få trykka opp att. Dei fleste andre tekstane er nyskrivne for denne utgjevinga.

Bidragsytarane er Hadle Oftedal Andersen, Henning Hagerup, Ragnar Hovland, Georg Johannesen, Atle Kittang, Odveig Klyve, Eldrid Lunden, Ingrid Nielsen, Geir Pollen, Jørgen Magnus Sejersted, Torgeir Skorgen, Idar Stegane, Hilde Kristin Strand, Cathrine Strøm, Staffan Söderblom, Aasne Vikøy, Jens Wabø, Einar Økland og Johannes Østbø.

Redigert av Aasne Vikøy & Cathrine Strøm.

OMTALAR & BOKMELDINGAR:

For oss poesinerder som betrakter Hauge som en mester, er antologien en skattekiste.
– Christine Skogen Nyhagen, Universitas 27.05.09

**

nokre av våre fremste innan dette litteraturfeltet her til lands [står] bak dei ulike tekstane. (…) Tekstane har ulike tilnærmingsmåtar til Olav H. Hauge sitt arbeid som omsetjar. Nokre av tekstane tek Hauge sitt arbeid opp på brei front, medan andre går spesifikt på arbeidet med eitt dikt eller ein diktar.
– Nils Kvamsdal, Avisa Hordaland, 28.05.09

**

“_SOLIDE FAGTEKSTER.
Grundige lesninger av Hauges oversettelser.
Artikkelsamlingen «Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge» tilbyr artikler fra tyve svært skrive- og leseføre skribenter._
(…)
Hauges oversettelser av Bertolt Brecht blir også holdt frem av flere av artikkelforfatterne som eksempler på fremragende oversetterarbeid. ifølge Kittang kjennetegnes Hauges oversettermetode som «syntesen mellom filologisk presisjon og poetisk intuisjon». Han mener det er «sjølve kvalitetsteiknet ved Hauges omsetjingar». Denne filologiske grundigheten har utvilsomt smittet over på samtlige av artikkelforfatterne, der hver enkelt kombinerer grundige lesninger med solid fagkunnskap. Ved å lese denne boka får man dessuten godt innblikk i hvilke generelle utfordringer det byr på å oversette poesi fra et språk til et annet.
– Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende, 22.06.09

**

*Utpeikt til ‘Ukas bok’ i Klassekampen 27.06.09. Tom Egil Hverven skriv mellom anna:
En fersk Olav H. Hauge-antologi er en god veiviser inn i poesiens grenseland. Artikkelsamlingen om Olav H. Hauges oversatte dikt viser vei inn i en diktergjerning hvor dramaet ligger både på og mellom linjene. Hauges normalitet og galskap viser seg også i gjendiktningene.

Hauges «Dikt i umsetjing» kom ut første gang i 1982. Boka er en av de viktigste inngangene til oversatt verdenslyrikk. Desto bedre at redaktørene Strøm og Vikøy har samlet et knippe gode essays og artikler om Hauge som oversetter. Tallrike bøker om ham er kommet de siste årene. Denne samlingen gir verdifull innsikt i en viktig del av Hauges verk.
(…)

Eldrid Lundens fine intervju fra 1984 har vært trykt før, men i denne sammenhengen blir det enda tydeligere hvor sentral hennes samtale med Hauge er. Lunden forklarer nyanserikt både hvorfor Hauge nektet henne å trykke intervjuet i sin levetid, og hvorfor hun valgte å ta vare på det og trykke det etter hans død. Begge deler har å gjøre med klimaskifter i den norske poesidebatten, pendling mellom «kvardag» og andre poetiske idealer. Kontakten med den lange debatten om hva poesi er på norsk, gjør «Omsetjaren Olav H. Hauge» desto mer verd å lese.
– Utdrag frå KK – Bokmagasinet.

**

Olav H. Hauge var stort sett misfornøyd med sin egen gjerning som oversetter. Var det derfor gjendiktningene ble så gode?

«Det kom då ikkje på trykk, gudskjelov!» Olav H. Hauge (1908-1994) var en ydmyk mann, i hvert fall til å befinne seg i toppsjiktet av norske oversettere. Raus overfor andre, streng mot seg selv. «Det er sjølvsagt heilt verdiløse saker,» mente han om egne ungdomsarbeider. Ikke desto mindre blir flere av disse nå publisert for første gang i bokform i antologien Mellomrom II (TransFe:r Forlag), sammen med nitten artikler om Hauge som oversetter. Eldrid Lunden bidrar med et intervju hun gjorde i 1984, og det er her Hauge kommenterer sin egen virksomhet. «Det er det dårlegaste eg har gjort! Det var dårleg!» mener han om gjendiktningene av Stephen Crane. «Trakl, han har eg naturlegvis hatt mykje trubbel med.» «Og so hadde eg mykje trubbel med Hölderlin.»
Sammenlagt tegner boken et bilde av en uhyre ærgjerrig oversetter. (…)
– Ingunn Økland, Aftenposten, 12.07.09.

 

Legg igjen en kommentar