Lenker

Nyttig for oversettere
Tidsskrifter og annen skrift i tiden
Festivaler
Bokhandler
Forlag
Annet
Nyttig for oversettere

British Centre for Literary Translation
The British Centre for Literary Translation: «Britain’s leading centre for the development, promotion and support of literary translation.» Her finnes oppdatert informasjon om oversettelsesrelaterte arrangementer og kurs i England, samt linker til relevante ressurser for oversettere.

Centre for the Art of Translation
«The Center for the Art of Translation broadens cultural understanding through international literature and translation, with programs in publishing, teaching, and public events. (…) The Center was incorporated in 2000 to serve a diverse community of globally minded individuals—readers of international literature, translators, teachers, and students in the U.S. and worldwide.»

FIT: Fédération Internationale des Traducteurs
«FIT is an international federation of associations of translators, interpreters and terminologists gathering more than 100 associations from all over the world. Its purpose is to promote professionalism in the disciplines it represents. FIT is also concerned with the conditions of professional practice in various countries and strives to defend translators’ rights in particular and freedom of expression in general.»

Norla
NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet. Et statsstøttet og ikke-kommersielt informasjonskontor. Kontoret gir utlandet opplysninger om norsk litteratur og norske forfattere, og senteret promoterer og formidler norsk litteratur til utlandet.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NFF er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. NFF arbeider også for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk, noe som blir stadig viktigere i et samfunn bygd på høye krav til kunnskap.

Norsk oversetterforening
Stiftet 1. november 1948 og har per september 2010 300 medlemmer, som til sammen oversetter fra 47 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere samt arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser.

O-ringen
Oversetterringen: et uformelt e-nettverk for gjensidig hjelp, språklig debatt og utveksling av tips og navn på hjemmelsfolk.

Översättarcentrum
«Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Oavsett ämne, genre eller stil ser vi det som vår uppgift att hitta rätt översättare till just din text. ÖC står även bakom en rad arrangemang: seminarier, föreläsningar och workshops för litterära översättare.»

Tidsskrifter og annen skrift i tiden

Barnebokkritikk.no
Kvalifiserte anmeldelser av barnebøker, også oversatt. Men vi savner den tidligere spalten «God, ikke oversatt» som pekte på gode titler som ennå har til gode å bli oversatt.

Bøygen
Bøygen er et fagtidsskrift ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av studenter ved instituttet. Bøygens siktemål er å gjenspeile ulike og aktuelle sider ved litteraturen, først og fremst i Norden, men også utenfor de nordiske landene. Noen av artiklene ligger i fulltekst.

Karavan – litterär tidskrift på resa mellan kulturer
«Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny, omvälvande litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen av idag. Karavan sätter sökarsiktet på södra halvklotet och introducerar spännande författarskap från tre kontinenter med skönlitterära texter och bakgrundsartiklar. Tidskriften utkommer fyra gånger om året sedan starten 1992. I anslutning till utgivningen arrangeras litterära evenemang av olika slag. 2009 gick Stig Dagermanpriset till Karavan.»

Kritiker
Kritiker # 10 / 2008 – Oversettelseskritikk – Fra lederen: «I årets siste nummer undersøker Kritiker den kritiske stillheten omkring oversettelsen som virksomhet og som verk. Hvordan kan det ha seg at oversettelseskritikken er en så stemoderlig behandlet kritisk form? Har vi, kritikerne, oss selv å skylde? Eller skyldes det at den oversatte teksten blant annet har som formål å være usynlig? Eller skyldes det problemer med å definere kritikerens oppgave? Hva kan man gjøre for å synliggjøre oversettelsen i kritiske sammenhenger? I dette nummeret forsøker vi å skrive kritikk som utgår fra et oversettelseskritisk perspektiv, og vrir og vender på oversettelsens spesifikke måte å bære frem kunnskap og mening.»

Med andra ord
med andra ord (mao) er Sveriges eneste tidsskrift om litterær oversettelse og Översättarcentrums medlemstidsskrift. mao kommer med fire nummer per år. Ble grunnlagt i 1993 av Översättarna i Sydsverige. Redaktør og ansvarlig utgiver er Viktoria Jäderling. Her finner du essays, debatt, anmeldelser og andre slags tekster som berører oversettelse. Blant skribentene er blant andre Anders Bodegård, Madeleine Gustafsson, Aimée Delblanc, John Swedenmark, Aase Berg og Mikael Nydahl.

Mellom
Tidsskriftet Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar. Vi gir ut to trykte nummer i året. Redaksjonen består av Runa Kvalsund, Ida Hove Solberg og Julianne Yang.

Metamorphoses
Metamorphoses er «the journal of the Five College Faculty Seminar on Literary Translation», et samarbeid mellom fem universiteter i USA. De gir ut ca. et nummer årlig med tekster om oversettelse, hovedsakelig oversettelser til engelsk. Foreløpig bare to norske tekster oversatt (Rolf Jacobsen og Sigrid Undset).

Nomadics
Dette er bloggen til oversetteren og forfatteren Pierre Joris. Han oversetter hovedsaklig mellom fransk og engelsk (begge veier), samt fra tysk til engelsk, og har oversatt bl.a. Paul Celan, Maurice Blanchot, Kurt Schwitters, Gregory Corso m.fl. Bloggen har undertittelen «Meanderings & mawqifs of poetry, poetics, translations y mas. Travelogue too.» – og det sier vel det meste. Vidtfavnende, interessant og eklektisk om poesi og oversettelse. Anbefales!

Oversatt sakprosa
Bloggen oversattsakprosa.wordpress.com «er startet i 2013 på oppdrag fra NFF, og skal bidra til å løfte fram den oversatte sakprosaen. Her vil du finne stoff av, om og med fagoversettere og om det som skjer når de utøver sitt eget fag, nemlig oversettelse,» heter det på bloggen.

Oversetterbloggen
Oversettere skriver engasjerte og informative blogginnlegg om oversette oversettelser og om praktiske og teoretiske utfordringer i arbeidet med oversettelse. (Ikke oppdatert etter 2014).

Poetry in Translation
A.S. Kline’s Free Archive. Stort arkiv over klassiske tekster i oversettelse av Tony Kline. Multilinguell side med mulighet for nedlasting av fulle tekster med noter, alt tilgjengelig helt gratis.

Prosa
Norges ledende tidsskrift for faglitteratur, utkommer i 2016 i 22. årgang. Prosa utgis med 6 nummer årlig. Utgiver er Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Eldre arkiv:»http://www.nffo.no/prosa/»

Sidensi
«Sidensi’s mission is to promote, inspire and develop awareness in the importance of traducture* for intercultural dialogue and exchange. Our work is to strengthen knowledge management and exchange, enhance skills and promote better workings in international practice for intercultural dialogue through translation and traducture.»

Vagant
Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt, og utgir fire omfangsrike numre i året i tillegg til å drifte Vagant.no. Tidsskriftet har eksistert siden 1988 og redigeres fra Berlin med Audun Lindholm som ansvarlig redaktør.

Vinduet
Vinduet er et litteraturtidsskrift som inneholder artikler, anmeldelser, dikt, intervjuer, noveller m.m. Vinduet utkom første gang i 1945. Tidsskriftet utgis med fire papirnumre i året, og redigeres av Preben Jordal.

Festivaler

Audiatur – festival for ny poesi
Audiatur vil presentere samtidspoesiens grensesoner – steder hvor diktet utfordres av andre medier og kontekster. Under festivalen møtes skandinaviske og internasjonale poeter, ulike tradisjoner, generasjoner og uttrykk; diktet bringes ut i byens utstillingsrom og inn i komposisjonsmusikken og utfordres av videokunst og gallerivegger.

Bokhandler

Audiatur bokhandel
Bokhandelens redaksjon skriver: «Audiaturs bokhandel er en gjennomført idealistisk satsning. Overskuddet vil i sin helhet føres tilbake til Audiatur – Festival for ny poesi og til en planlagt utgivelsesserie for oversatt poesi. Bokhandelen er interskandinavisk, med varegruppene poesi, teori, filosofi og tidsskrifter, men også med et fyldig register over norske, skandinaviske og noen internasjonale prosautgivelser.»

Forlag

Durationpress
Egentlig en liten samling av tidsskrifter. Utgitt meget lesbar e-bok som kan lastes ned på nettet: «towards a foreign likeness bent: translation», med essays av bl.a. Ammiel Alcalay, Charles Bernstein, Norma Cole, Forrest Gander, Kristin Prevallet, Jalal Toufic, Keith Waldrop, Rosmarie Waldrop.

Gasspedal
Gasspedal er et skandinavisk mikroforlag som utgir Biblioteket Gasspedal — en serie med nyskrevet og oversatt litteratur i lite format, og Grønn Kylling (arb.tittel) — et tekst-rhizom, et verksted for friksjon og forstyrrelse, en fanzine for litterære forflytninger.

H PRESS
Kresent forlag med spesielt fokus på oversettelser. H PRESS ble nedlagt 31. desember 2009 etter fem års drift. Siste utgivelse ble Jørn H. Sværens oversettelse av Claude Royet-Journouds tetralogi som ble nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse 2009. H PRESS var skandinavisk distributør av Burning Decks utgivelser, og denne delen av driften er nå flyttet over til Audiatur-bokhandelen (se over).

St. Jerome Publishing
Britisk forlagshus med fokus på oversettelsesteori. Ikke lenger det eneste av sitt slag i verden (som nettsiden deres hevder). God backline av bøker om både kognitiv og litterær teori om oversettelse. Også oversikt over annen tilgjengelig litteratur.

Annet

Project Gutenberg
33 000 bøker på mer enn 50 forskjellige språk kan lastes ned i fulltekstversjon fra dette arkivet. Project Gutenberg er verdens eldste digitale bibliotek, og har jobbet med digitalisering og arkivering av verdenslitteraturen siden 1971. På grunn av regler om opphavsrett inneholder arkivet hovedsakelig eldre litteratur.

Svenskt översättarlexikon
«Världens författare kommer till oss via översättningar och genom enskilda översättares arbete. I Svenskt översättarlexikon blir översättarna – de som har skapat halva den svenska nationallitteraturen – synliga med biografi, porträtt och verkförteckning. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare. Den nya databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Eftersom översättarna är en yrkeskår som av tradition har arbetat i skymundan är artiklarna i Svenskt översättarlexikon ofta resultat av omfattande grundforskning.»

The Literature Network
Nettsted med over 1200 bøker, 2000 noveller og dikt av 250 forfattere i fulltekst. Man kan også søke i Bibelen eller diskutere litteratur i forumet.